Ficus Menabeensis: Подробен преглед

Ficus Menabeensis е тропическо дърво, което се среща в тропическите гори на Мадагаскар. То има красиви, тъмнозелени листа и може да достигне височина до 100 фута! Това дърво е важна част от културата на Мадагаскар и има много приложения – както медицински, така и кулинарни. В тази публикация в блога ще обсъдим всичко, което трябва да знаете за Ficus Menabeensis: обща информация за него, ботанически данни, ареал, местообитание, подробности за отглеждането, хранителни приложения и др.

Специфични данни за растението

Произход: Ficus Menabeensis е вид смокиня, която произхожда от остров Мадагаскар.

Класификация: Растението принадлежи към семейство Moraceae, и по-точно към подрод Urostigma.

Ботанически референции: Специфичният епитет, метагенезис, се отнася за района Менабе в Мадагаскар, където се среща дървото.

Ареал: Ficus Menabeensis е ендемичен за остров Мадагаскар.

Височина: Дървото може да достигне височина до 100 фута.

Местообитание: Дървото расте във влажни, вечнозелени гори на височина от морското равнище до 2300 м.

Подробности за отглеждането: Дървото не е студоустойчиво и се нуждае от минимална температура от 18 °C.

Листа: Листата на Ficus Menabeensis са големи, прости и редуващи се. Те са тъмнозелени на цвят с лъскава повърхност. Краищата на листата са цели.

Цветове: Цветовете на Ficus Menabeensis са дребни и са разположени на къси дръжки. Те са бели или жълтеникавобели на цвят и имат мъжки и женски репродуктивни органи.

Плодове: Плодовете на Ficus Menabeensis са малки, месести костилки. Той е тъмночервен или черен и съдържа едно семе.

Употреба за консумация: Плодовете на Ficus Menabeensis са годни за консумация в суров или сготвен вид. Те могат да се използват като източник на храна за хора и животни.

Листата на Ficus Menabeensis могат да се използват като фураж за добитъка.

Други приложения: Дървесината на Ficus Menabeensis може да се използва за направата на мебели и други дървени изделия.